صادرات 620 میلیون دلار تجهیزات و لوازم ساختمانی به آفریقا

۱۳۹۹-۰۷-۲۳ ۹ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر - 23 مهر 99 - 18:00| پیلتن مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه و تجارت گفت: در سال گذشته 620 میلیون دلار تجهیزات و لوازم ساختمانی به آفریقا صادر شد.