رسوب حدود یک میلیارد دلار قطعه در گمرک

۱۳۹۹-۰۷-۰۷ ۱۵ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

رادیو ایران - 7 مهر 99- 08:00| آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه سازی از رسوب حدود یک میلیارد دلار قطعه در گمرکات کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰هزار خودروی ناقص در کف کارخانه وجود دارد که منتظر ترخیص قطعات مورد نیاز هستند.