ضرورت بهره برداری از سامانه تجارت

۱۳۹۹-۰۷-۰۷ ۱۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

رادیو ایران - 7 مهر 99- 08:00| عملکرد سامانه جامع تجارت که برای تسهیل در تجارت و مقابله ریشه ای با رانت و فساد اقتصادی طراحی شده و سال ها پیش راه اندازی شده بود دیروز هدف انتقاد رئیس جمهور قرار گرفت.