شافعی: بسیاری از ناکارآمدی ها، پشت تحریم پنهان شده است

۱۳۹۹-۰۷-۰۷ ۱۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

رادیو جوان -7 مهر 99- 08:30| غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: بسیاری از ناکارآمدی ها، پشت تحریم ها پنهان شده است.