افزایش قیمت مصالح ساختمانی

۱۳۹۹-۰۷-۰۷ ۱۵ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

رادیو جوان - 7 مهر 99- 08:30| در ماه های اخیر قیمت مصالح ساختمانی به میزان چشمگیری افزایش یافته و باعث نگرانی زیادی برای سازندگان واحدهای مسکونی شده است.