فیلم/ ماجرای وساطت حاج قاسم برای وامِ یکی از همرزمان

۱۳۹۹-۰۷-۰۴ ۲۳ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

روایت شنیدنی یکی از همرزمان حاج قاسم درباره گرفتن وام با وساطت سردار سلیمانی.