بررسی شرایط صعود سرخابی ها در لیگ قهرمانان آسیا

۱۳۹۹-۰۷-۰۱ ۹ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

آیا استقلال و پرسپولیس به مرحله ی بعد لیگ قهرمانان آسیا صعود میکند؟!