صدور و تمدید 200 کارت بازرگانی در فرایند جدید

۱۳۹۹-۰۷-۰۱ ۱۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

[ Video ] شبکه خبر - 1 مهر 99 - 18:00| صدور و تمدید 200 کارت بازرگانی در فرایند جدید؛ مدیر سامانه اعتبارسنجی وزارت صمت گفت: 665 درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی تا 25 شهریور از سامانه جامع تجارت به اتاق بازرگانی ارسال شده که از این تعداد حدود 200 کارت تا روز گذشته صادر شده است.