ببینید | محمدرضا طالقانی: اجازه ندادم آقای وزیر از دخترم خواستگاری کند!

۱۳۹۹-۰۵-۱۴ ۲۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

محمدرضا طالقانی پیشکسوت کشتی درباره مهریه و ازدواج دخترش می گوید.