ببینید | نمایش یک آقازاده در دهه ۵۰!

۱۳۹۹-۰۵-۱۴ ۲۳ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

سکانسی از فیلم ساز دهنی که نمونه‌ای از برخی آقازاده های جامعه ماست را ببینید.این فیلم در سال ۱۳۵۲ توسط امیر نادری و به تهیه کنندگی کانون پرورش فکری ساخته شده است.