مقایسه نسل جدید و قدیم لندروور دیفندر

۱۳۹۹-۰۵-۱۴ ۳۹ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

اطلاعات بیشتر در پدال: www.pedal.ir