شکسته شدن کاپ قهرمانی آرسنال در جام حذفی

۱۳۹۹-۰۵-۱۱ ۸ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

کاپ قهرمانی آرسنال در جام حذفی انگلیس شکست!!!