بررسی راهکارهای رفع موانع جهش تولید

۱۳۹۹-۰۵-۱۱ ۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر - 11 مرداد 99 - 22:15| گفتگوی سید مهدی نیازی دبیر قرارگاه جهش تولید وزارت صمت و رحیم زارع نماینده مجلس و محمدرضا دیانی رئیس مجمع کارآفرینان در خصوص راهکارهای رفع موانع جهش تولید