ببینید | توضیحات وزیر اطلاعات درباره علت اهمیت دستگیری جمشید شارمهد

۱۳۹۹-۰۵-۱۱ ۵ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

وزیر اطلاعات گفت : جمشید شارمهد ادعا داشت من در طبقه ششم ساختمان اف بی ای هستم و کسی دستش به من نمی رسد. منبع: آخرین اخبار