ببینید | مهارت دیدنی خلبان و جلوگیری از فرود به دلیل شرایط بد آب و هوایی

۱۳۹۹-۰۵-۱۱ ۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

یک فروند هواپیما با هوشیاری خلبان به دلیل شرایط بد آب و هوایی به زمین نشست.