عوارض 400 تومانی برای هر کیلوگرم صادرات تخم‌مرغ

۱۳۹۹-۰۵-۱۱ ۸ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر - 11 مرداد 99 - 18:00| وزارت صمت در بخشنامه‌ای از تعیین عوارض صادراتی تخم‌مرغ به ازای هر کیلوگرم 400 تومان تا پایان مرداد امسال خبر داد. همچنین گمرک مکلف شد از ابتدای شهریور نسبت به محاسبه عوارض و اخذ آن اقدام کند. بر اساس این اطلاعیه سقف میزان صادرات ماهانه تخم‌مرغ حداکثر 8500 تن است و مقادیر مازاد بر این عدد با کنترل قیمت‌های بازار داخلی و مشروط به رعایت قیمت مصوب درب مرغداری بر عهده اتحادیه مرکزی مرغداران میهن و یا مجوز اتحادیه مربوطه است.