میزان مصرف برق در کشور

۱۳۹۹-۰۵-۱۱ ۹ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر- 11 مرداد 99- 16:00| گزارش رخشانی مهر معاون توزیع توانیر از میزان مصرف برق در کشور.