پرواز شاهین در بازار؛ زمستان امسال

۱۳۹۹-۰۵-۱۱ ۱۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه یک - 11 مرداد 99- 14:00| مجید باقری قائم مقام مدیر گروه خودرو سازی سایپا در حوزه فروش گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده خودرو شاهین در موعد مقرر یعنی زمستان امسال وارد بازار می شود.