تست شتاب شورولت کوروت جدید در پیست و خیابان

۱۳۹۹-۰۵-۱۱ ۱۱ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

اطلاعات بیشتر در پدال: www.pedal.ir