روشن کردن موتور دیزلی یک مرسدس بنز پس از ۱۶ سال کار سختی نیست

۱۳۹۹-۰۵-۱۰ ۷ K ۱ ۰ ۱