شاخ اینستاگرامی و پسر حاجی؛ کارگردانان آیندهٔ سینمای ایران

۱۳۹۹-۰۵-۰۸ ۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

لیست جدید مجوزهای شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی که منتشر شد، دو اسم بیشتر از همه به چشم آمدند؛ یکی محمدامین کریم‌پور، سلبریتی اینستاگرامی و یکی دیگه، یوسف، پسر ابراهیم حاتمی‌کیا. از همون اول اعتراض‌ها بالا گرفت؛ هم اعتراض به سابقه‌ی کریم‌پور و ویدیوهای سطح‌پایینش در فضای اینستاگرام و هم اعتراض به وضعیت غیرشفاف شورای پروانه ساخت. همچنین خیلی‌ها هم بحث رو گسترده‌تر کردند و به وجود چنین شورای نظارتی اعتراض کردند. توی این ویدیو نگاهی سریع به این ماجرا انداختیم تا ببینیم مشکلِ اصلی از کجاست.