واکنش سرنشینان تسلا به شتاب بالای آن

۱۳۹۹-۰۵-۰۸ ۱۳ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

اطلاعات بیشتر در پدال: www.pedal.ir