محصول یک آدم خلاق

۱۳۹۹-۰۵-۰۶ ۱۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

بچه بودیم یادتونه می گفتن یاد بگیر نصف تو؟ منظورشون از این افراد بوده