برق کم مصرف ها رایگان می شود

۱۳۹۹-۰۴-۲۵ ۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

رادیو ایران-25 تیر 99- 14:00| رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکانی که نسبت به دوره مشابه سال گذشته انرژی برق کمتری مصرف کنند، پاداش می گیرند اما برق کم مصرف ترین ها، رایگان خواهد بود.