ببینید | اُزن؛ آلاینده پنهان هوای تهران

۱۳۹۹-۰۴-۲۵ ۱۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

چند سالی است که هوای پایتخت در تابستان‌ها هم آلوده می‌شود، دلیل این موضوع انتشار آلاینده اُزن است. آلاینده‌ای که رنگ آسمان را تیره نمی‌کند، اما برای برخی پیامدهای مرگباری دارد.