فیلم/ قالیباف: تلاش می کنیم عصایی برای دولت باشیم

۱۳۹۹-۰۴-۲۴ ۱۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

قالیباف : فلسفه وجودی ما گشودن گره ای از مشکلات مردم به ویژه در حوزه اقتصادی است.