افزایش قیمت‌ها در بازار مرغ و موبایل با تصمیم‌های ناگهانی

۱۳۹۹-۰۴-۲۲ ۲۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه یک - 22 تیر 99 - 19:00| تصمیم‌های یک‌شبه‌ای که بازار را به هم می‌ریزد. گاهی قیمت مرغ پر می‌کشد گاهی هم قیمت موبایل فضایی می‌شود.