ببینید | اولین ویدیوی منوچهر هادی بعد از تایید ابتلایش به ویروس کرونا

۱۳۹۹-۰۴-۲۲ ۲۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

منوچهر هادی،که چند روز پیش خبر ابتلایش به کرونا پخش شد،در صفحه مجازی اولین ویدیو خودش بعد از ابتلا به کرونا را منتشر کرد.