خلاصه بازی هلاس ورونا 2-2 اینترمیلان

۱۳۹۹-۰۴-۲۰ ۲۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

هفته 31 سری آ ایتالیا فصل 2020-2019