گزارشی از محصول اصلی پلتفرم ملی خودرو در دانشگاه علم و صنعت

۱۳۹۹-۰۴-۱۰ ۸ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر - 10 تیر 99 - 17:00| همه باید دست در دست هم بدهند تا تلاش متخصصان و جوانان کشور به ثمر برسد؛ تلاشی برای خودکفایی و تولید ملی؛ گزارشی از محصول اصلی پلتفرم ملی خودرو