فیلم/ ۸ نکته مورد تقدیر رهبرانقلاب از قوه قضائیه

۱۳۹۹-۰۴-۱۰ ۸ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

بخشی از صحبت های رهبر معظم انقلاب در دیدار ویدئو کنفرانسی با مسئولین قوه قضائیه.