تصاویری از کشتن ملکه کفتارها توسط سلطان جنگل

۱۳۹۹-۰۴-۱۰ ۱۱ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

یک شیر نر در پارک ملی سرنگتی تانزانیا، کفتاری را که رهبر گله‌اش بود، کشت.