ببینید | کرونا هنوز در کمین همه افراد است، شرایط عادی نیست

۱۳۹۹-۰۴-۱۰ ۱۱ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرد: غفلت از خطرات بیماری کووید۱۹ می تواند به مرگ بسیاری از ما منجر شود.