گزارشی از دستاوردهای بخش صنعت و معدن

۱۳۹۹-۰۴-۱۰ ۸ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکۀ یک - 10 تیر 1399 - 14:00| یکی از دستاوردهای جهش تولید بخش صنعت معدن کشور است. هر چند شیوع کرونا در جهان صنایع بسیاری را زمین‌گیر کرد، صنایع کشور اما بتدریج در حال بازیابی توان خود هستند. با خروج شرکای بدعهد از بازار ایران در همراهی با تحریم‌های ظالمانۀ دشمنان ایران به زعم برخی بدخواهان صنعت کشور باید متوقف می‌شد. اما عمق‌بخشی به ساخت داخل که از سال گذشته در صنعت کشور پیگیری شد با تشکیل میزهای ساخت داخل در بخش‌های مختلف تا حدودی نیاز کارخانه‌جات را مرتفع کرد.