استفاده از کرونا برای توسعۀ دولت الکترونیک

۱۳۹۹-۰۴-۱۰ ۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکۀ یک - 10 تیر 1399 - 14:00| برای توسعۀ دولت الکترونیک و ایجاد مشاغل جدید از فرصت دورۀ کرونا استفاده کنید. این را رئیس جمهور در جلسۀ ستاد اقتصادی دولت گفت: آقای روحانی همچنین خواست تا برنامه‌ریزی‌های لازم برای فصل جدید تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان بر بستر شبکۀ ملی اطلاعات انجام شود.