طرح انتقال آب از خلیج فارس دنبال خواهد شد

۱۳۹۹-۰۴-۱۰ ۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

رادیو ایران - 10 تیر 1399 - 14:00| سخنگوی دولت گفت: در سال جاری بیش از دو میلیارد و 200 میلیون ریال طرح در حوزه‌های مختلف بویژه در حوزۀ معدن و صنایع معدنی افتتاح می‌شود. آقای ربیعی در نشست خبری طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد را یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی دانست که در سال جاری دنبال خواهد شد.