ببینید | سکه پنج تومانی جایگزین اسکناس ۵ هزار تومانی می‌شود

۱۳۹۹-۰۴-۱۰ ۱۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

ناصر همتی،رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای گفت : ۸ میلیارد اسکناس در کشور وجود دارد که ۵ میلیارد آن زیر ۲ هزار تومان است. باید برای تعویض سالی یک میلیارد اسکناس فرسوده ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه کنیم.سکه‌های دو تومانی به جای اسکناس دو هزار تومانی به مرور زمان وارد صحنه پولی و بانکی کشور خواهد شد و سکه پنج تومانی هم به جای اسکناس پنج هزار تومانی عملیاتی خواهد شد. از دو تا پنج سال ۴ صفر پول کشورمان حذف خواهد شد و مطمئنیم هیچ تاثیری در تورم ندارد.