اجرای طرح تصفیه آب کشاورزی در مناطق محروم

۱۳۹۹-۰۴-۱۰ ۵ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

رادیو جوان - 10 تیر 99- 08:30| وزارت نیرو از اجرای طرح آزمایشی خبر داده که در آن آب کشاورزی تصفیه و در اختیار مردم قرار می گیرد.