ببینید | تاثیر ماسک در مقابله با کرونا

۱۳۹۹-۰۴-۱۰ ۵ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

استفاده از ماسک‌ها می‌تواند «به‌طور قابل‌ توجهی» بر ریسک انتقال ویروس تاثیر بگذارد. این ویدیو را ببینید تا به اهمیت ماسک زدن پی ببرید.