ببینید | شیب تند ابتلا به کرونا و افزایش قربانیان این بیماری در ایران

۱۳۹۹-۰۴-۱۰ ۸ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

آمار ابتلا، بستری و فوتی ناشی از کرونا، از خیز دوباره کووید- ۱۹ در ایران حکایت دارد.