گامی بزرگ در بومی سازی ساخت خودروهای برقی در کشور

۱۳۹۹-۰۴-۱۰ ۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه یک - 10 تیر 99- 09:00| علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا گفت: صنعت خودروی کشور با ورود خودروهای برقی و توان مپنا می تواند متحول شود.