وضعیت یونس دلفی پس از ابتلا به ویروس کرونا

۱۳۹۹-۰۴-۱۰ ۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

توضیحات یونس دلفی درخصوص مبتلا شدنش به کرونا و دوران قرنطینه در بلژیک.