قطع شدن برق ورزشگاه تختی آبادان در حین بازی لیگ برتر!

۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۱۱ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

برنامه فوتبال برتر (99/04/09)