تست سرعت فراری 488 GTB در اتوبان

۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

اطلاعات بیشتر در پدال: www.pedal.ir