بهترین سیوهای هفته اول لیگ قهرمانان اروپا

۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۸۰۰ K ۱ ۰ ۲

توضیحات

لیگ قهرمانان اروپا فصل 2020-2019