توقف تولید خودروهایی که نتوانند استانداردهای 85 گانه رارعایت کنند

۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۱۲۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر- 9 مهر 98- 18:00 | رئیس سازمان استاندارد گفت: هنوز همه خودروسازها استاندارهای اعلامی سازمان را رعایت نکردند. پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد: هنوز همه رعایت نکردن. ما گزارشی تنظیم کردیم بنا بر دستور شورای عالی استاندارد. مواردی که احراز می شود که حتما دیگر نمی توانند خودروی با استاندارد 85 گانه تولید بکنند، در شورا تصویب می شود که اینها برنامه توقف تولیدشان به چه صورت باشد.