فیلم | تصادف دلخراش با عابر پیاده در چهارراه ۲۵ آبان اصفهان

۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۴۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

بی احتیاطی در گردش به چپ سواری پراید باعث تصادف دلخراش با عابر پیاده در چهارراه ۲۵ آبان اصفهان شد.

Whoops, looks like something went wrong.