درگیری لفظی سعید فتاحی با خبرنگاران

۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۴۵ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

 برخورد نامناسب سعید فتاحی با خبرنگاران بعد از بازی استقلال تهران و گل ریحان البرز

Whoops, looks like something went wrong.