پرهیز از خام فروشی اولویت اصلی دولت است

۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۹۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه یک - 9 مهر 98- 14:00|رضا رحمانی وزیر صمت گفت: سیاست ما به عنوان دولت و مجموعه وزارت صمت پرهیز از خام فروشی به منظور ایجاد ارزش افزوده بالاتر است.