آخرین وضعیت کیانوش رستمی از زبان خودش

۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۸۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

گفتگو با کیانوش رستمی در مورد آخرین وضعیت مصدومیتش در مسابقات جهانی